• קרב מגע לנוער
  • הגנה עצמית לנשים
  • קרב מגע לילדים ונערים
  • קרב מגע לגברים

קרב מגע לילדים – סרטון בהדגמת מאסטר זאב כהן

בסרטון בנושא קרב מגע לילדים, מאסטר זאב כהן מדגים תהליך לימודי של מעבר מהגנה להתקפת נגד עם ילדים.
נושא זה נחשב לאחד החשובים בתחום ההגנה העצמית, כיוון שכיום, אחרי צפייה באינספור סרטונים של אירועים שהתרחשו בפועל, אנו מבינים היטב את הדינמיקה של עימותים בין ילדים (ואנשים בכלל).
המסקנה הגורפת היא שילד נורמטיבי כמעט אף פעם לא יזום התקפה גם במצבי לחץ ועימות, ולכן יהיה חשוף ל”מכה” הראשונה של התוקף. מכך נובע שיכולת ” ההגנה מהמכה הראשונה” הינה חשובה ביותר, זאת בחיבור לשלב התקפת הנגד שמטרתו למנוע מהתוקף להמשיך בפעולתו.

לימוד נכון תמיד ידגיש את ההקשר של האירוע כלומר, יכלול אימון על ניסיון למנוע את האירוע באמצעות התנהגות מרוסנת ושליטה במצב (אי כניסה ל”משחקי כוח”) עד למצב בו כבר התרחשה ההתקפה והתגובה הפיזית אליה. גם בשלב של התגובה, לימוד נכון בקרב מגע מאמן על תגובה מידתית לרמת הסיכון אותה חש הילד.

ברוב מצבי עימות בין ילדים באותה קבוצת גיל “התקפת הנגד” צריכה להיות מרוסנת ולא לגרום לנזקים אצל התוקף (שימוש בדחיפות, מכות לגוף, טכניקות “שליטה והחזקה” וכ’). במצבי קיצון בהם ילד מותקף ע”י גדולים וחזקים ממנו התקפת הנגד תכלול שימוש בפגיעה עוצמתית בנקודות תורפה בגוף האדם, מתוך הבנה שביחסי כוחות “נחותים” מראש, אין ברירה אלה להשתמש באמצעים כאלה על מנת לצאת מאירוע אלים ללא פגע

הסרטון כולל שלבי לימוד “עצמיים” תוך אפשרות לחיקוי ההדגמות של הטכניקה שמבוצעות ע”י מאסטר זאב על המסך ובנוסף, את האפשרות לאמן את ילדיכם בעצמכם תוך דגש על טקטיקות הדרכה מתאימות לילדים.  

בואו להתאמן איתנו

054-3444305

054-3444305